พบแมวพลัดหลงที่คอนโดแชปเตอร์วันฯ เกษตร เขตจตุจักร ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

24 กันยายน 2563, 19:30น.


          แมวพลัดหลง พันธุ์ไทย เพศผู้ สวมปลอกคอฟ้า พบที่บริเวณคอนโดแชปเตอร์วันฯ เกษตร เขตจตุจักร กทม. วันที่ 24 ก.ย. 63 เวลา 19:05 น. ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137 

ข่าวทั้งหมด