แมวพันธุ์ไทยพลัดหลง พบอยู่บริเวณข้างวัดบางโพธิ์ ถ.ประชาราฎร์สาย 1 ผู้ใดเป็นเจ้าของ แจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

20 พฤษภาคม 2563, 19:28น.


  แมวพลัดหลง พันธุ์ไทย เพศผู้ ลักษณะขนสีขาว สวมปลอกคอริชแบน สีเขียว-ชมพู พบอยู่บริเวณข้างวัดบางโพธิ์ ถ.ประชาราฎร์สาย 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:00 น. ผู้ใดเป็นเจ้าของ แจ้ง JS100 โทร *1808  หรือ 1137 ข่าวทั้งหมด