สถิติสัตว์หาย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 'แมวหายเยอะสุด!

02 มีนาคม 2563, 14:49น.


    เผยสถิติข้อมูล ‘สัตว์หาย’ (Lost & Found) ของ JS100 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งสัตว์หายทั้งสิ้น 80 ตัว ติดตามจนพบเจ้าของ 15 ตัว โดยชนิดสัตว์ที่หายมากที่สุดก็คือแมว 34 ตัว รองลงมาคือสุนัข 33 ตัว และนก 12 ตัว ตามลำดับ
     หากสัตว์หาย หรือพบสัตว์พลัดหลง กรุณาเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และประสานงานต่อ โดยสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้ที่นี่ และหากต้องการรายละเอียด หรือมีเบาะแสเพิ่มเติม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือสอบถามที่เบอร์โทร. *1808 และ 1137 ตลอด 24 ชม. 
ข่าวทั้งหมด