พบแมวพลัดหลง ที่ตลาดหลังคาเหลืองศาลายา ตรงข้าม ม.มหิดล ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

13 มกราคม 2563, 09:54น.


     พบแมวพลัดหลง พันธุ์เปอร์เซีย ลักษณะขนสีน้ำตาล-ดำ พบที่ตลาดหลังคาเหลืองศาลายา ตรงข้าม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 12 ม.ค.63 เวลาประมาณ 05.30น. ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด