แมวพันธุ์เปอร์เซียพลัดหลง พบภายในซอยสิรินธร5 เขตบางพลัด ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

10 ตุลาคม 2562, 22:07น.


  แมวพลัดหลง พันธุ์เปอร์เซีย เพศผู้ ลักษณะขนสีน้ำตาลอ่อน ไม่สวมปลอกคอ พบภายในซอยสิรินธร5 เขตบางพลัด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด