พบไซบีเรียนฮัสกี พลัดหลง ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

14 มิถุนายน 2562, 15:02น.


     พบสุนัขพลัดหลง พันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศผู้ ลักษณะสัตว์ใบหูพับคล้ายๆ หูกุดข้างซ้าย พบที่ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง วันที่พบ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 20.15น. ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137


ข่าวทั้งหมด