ตามหาญาติ นางวันทนีย์ แซ่โง้ว อายุ 74 ปี ติดต่อ JS100 โทร *1808 หรือ 1137

09 มิถุนายน 2562, 15:15น.


        ตามหาญาติหรือครอบครัวนางวันทนีย์ แซ๋โง้ว 74 ปี มีอาการหลงลืม เอกสารในบัตรประชาชนระบุที่อยู่ 43/169 ม.8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แต่ตำรวจค้นในทะเบียนราษฎร์ไม่พบจึงไม่สามารถติดต่อญาติ 

ผู้ใดรู้จัก หรือเป็นญาติ แจ้งJS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด