นกแก้วพลัดหลงบินเข้ามาในบ้านย่านซอยเพชรเกษม 81 ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

05 มิถุนายน 2562, 17:22น.


    นกแก้วพลัดหลง เพศผู้ ลักษณะรูปร่างเล็ก ลักษณะสามสี มีห่วงเหล็กคล้องที่ขา บินเข้ามาในบ้านย่านซอยเพชรเกษม 81 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 เวลา 14:45 น.

   ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร. *1808 หรือ 1137

ข่าวทั้งหมด