พบคนพลัดหลงที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ผู้ใดเป็นญาติแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

06 พฤศจิกายน 2566, 17:03น.


     พบคนพลัดหลงชื่อ 'นรินทร์ สุขสมบูรณ์' เพศชาย อายุ 68 ปี เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 แต่ปัจจุบันยังไม่มีญาติแสดงตนเข้ารับกลับบ้าน ผู้ใดเป็นญาติแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด

X