พบนกพลัดหลงบริเวณสถานีรถไฟฟ้ากลันตัน เขตสวนหลวง ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137

30 ตุลาคม 2566, 20:44น.


     พบนกพลัดหลง ไม่ทราบพันธุ์ เพศ และอายุ ขนสีขาว-น้ำตาล พบที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้ากลันตัน พบเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 เวลา 15:00  น. ผู้ใดเป็นเจ้าของแจ้ง JS100 โทร *1808 หรือ 1137ข่าวทั้งหมด

X