คุณขับแช่ขวาอยู่หรือเปล่า? ส่งผลร้ายกว่าที่คิด

16 เมษายน 2562, 15:08น.


    "ขับแช่ขวา" อีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อยบนท้องถนน โดยเฉพาะบนทางหลวงที่เป็นเส้นทางระหว่างเมือง ในที่นี้ไม่ได้จำกัดแค่ "ขับช้าแช่ขวา"เท่านั้น แต่หมายถึงการขับแช่ขวาทุกกรณี อาจทำให้เกิดผลต่างๆตามมาทางอ้อมได้โดยที่คุณไม่รู้ตัว     เลนขวามีไว้แซง

   ข้อนี้ต้องท่องจำให้ขึ้นใจ เพราะถ้าทุกคนปฏิบัติตามกันหมด อาจไม่ต้องเลยไปอ่านข้ออื่นเลย ท้องถนนจะน่าใช้และปลอดภัย บนถนนที่มีมากกว่า 2 เลน คุณควรวิ่งอยู่เลนซ้ายหรือกลางเป็นหลัก หากต้องการจะแซงคันหน้า ให้ออกเลนขวา เมื่อแซงแล้วให้กลับมาเลนเดิม หากยึดตามนี้ คุณจะเห็นช่องทางขวาที่โล่งกว่าเลนอื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเพราะทุกคันจะแซงทางขวาเสมอ
      ช้า(กว่า)อย่าแช่ขวา

    บางคนขับแช่ขวา เพราะมีความคิดว่าตัวเองไม่ได้ขับช้าอยู่แล้ว จะอยู่เลนขวาก็ไม่เห็นจะเป็นไร จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปมา เชื่อได้ไหมว่าชุดความคิดลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพราะคันที่ขับตามหลังมาเลนขวามักจะมาด้วยความเร็วกว่า แล้วมาจี้ท้ายรถของคุณ หากด้านหน้าเบรกกะทันหันก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หรือหากคุณยังไม่หลบคุณก็ต้องยิ่งวิ่งความเร็วที่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันถ้าคันหลังคิดจะแซง ก็อาจจะต้องไปแซงเลนซ้ายหรือไหล่ทางแทน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 
      มองกระจกหลังให้เป็นนิสัย

    ปัญหาการจราจรติดขัดหรือเคลื่อนตัวช้า สาเหตุหนึ่งมาจากการใช้ความเร็วที่ไม่สัมพันธ์กัน บางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่รถติดอยู่ตั้งนาน แต่ข้างหน้ากลับไม่มีสาเหตุอะไรเลย แซงรถคันเดียวหรือกลุ่มเดียวก็คล่องตัวแล้ว ผู้ขับรถควรมีนิสัยมองกระจกหลังอยู่เสมอ เพื่อคอยดูว่ามีใครขับมาจี้ท้ายเราหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่เลนขวาด้วยแล้วควรรีบหลบทันที
     เลนซ้ายไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ

  เป็นปัญหาสำคัญที่สัมพันธ์กันกับปัญหาขับช้าแช่ขวา ภาครัฐทั้งด้านคมนาคมและฝ่ายปกครองควรให้ความสำคัญกับการทำถนนให้ดี การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นถนนก็จะชำรุดเร็ว หากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ รถที่ไหนจะไปอยากวิ่ง แม้แต่รถบรรทุกเองยังเปลี่ยนมาวิ่งเลนกลางและขวา ทำให้ถนนชำรุดอีก เกิดเป็นปัญหาลูกโซ่ตามมา     ฉันถูกเสมอ คันอื่นผิด

   ผู้ขับรถไม่ควรยึดติดกับความคิดลักษณะนี้ เพราะบางครั้งคุณอาจไม่ถูกเสมอไป เช่น "ฉันขับ 90 กม./ชม. ใครขับเร็วกว่านี้แปลว่าผิดกฎหมาย ฉันไม่สนใจ ฉันถูก ดีเสียอีกช่วยให้คนไม่ต้องขับเร็ว ตำรวจก็ไปจับคนผิดสิ" หากคุณคิดเช่นนี้ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว คุณต้องดูด้วยว่าคุณกำลังขับช้าแช่ขวาอยู่หรือเปล่า เพราะคุณเองอาจเป็นต้นเหตุของความเสี่ยงอื่นๆตามข้างต้น เอาเป็นว่าคงต้องแยกเป็นประเด็นไป เราทำให้ถูกต้องตามส่วนของเราก็พอ

   อย่างไรก็ตามการสอบใบขับขี่มีเขียนไว้ชัดเจนว่าเลนขวามีไว้แซง และตามกฎหมายตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับคนขับแช่ขวาได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะทำได้ไม่ง่ายนัก หรืออาจมุ่งเน้นแต่เรื่องการจับความเร็วเป็นหลัก ซึ่งในต่างประเทศบนทางหลวงมักมีการจับกุมเป็นประจำทั้งรถที่ขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับช้ากว่ากฎหมายกำหนด และขับแช่เลนขวา(หรือซ้าย ตามกฎหมายแต่ละประเทศ) เพราะล้วนเป็นสาเหตุของปัญหาด้านการจราจรคนอื่นๆ

     DJ อภิสุข เวทยวิศิษฏ์