แค่ไม่ล้างแอร์ ก็เสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบ

20 มีนาคม 2562, 15:32น.


        ช่วงหน้าอากาศจะร้อนมากกว่าปกติ ทำให้หลายคนจำเป็นต้องเปิดแอร์คลายร้อนตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น ที่ทำงาน ที่บ้าน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โดยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ภายในแอร์นั้นมีความชื้นจำนวนมาก อาจเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียลิจิโอเนลลานิวโมฟิวลา ซึ่งเมื่อหายใจเอาละอองน้ำที่มีเชื้อดังกล่าวปนเปื้อนเข้าไปแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยลักษณะอาการมี 2 แบบ คือ แบบปอดอักเสบรุนแรง มีอาการไข้ขึ้นสูง ไอ หนาวสั่น และแบบที่จะมีลักษณะคล้ายไข้หวัดใหญ่

   


        โดยแอร์ที่ใช้ทั่วไปมีด้วยกัน 2 ระบบ คือ

        1. แอร์แบบระบบรวม เมื่อไม่ได้ใช้ควรปล่อยน้ำทิ้งจากหอหล่อเย็นให้แห้งหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดและใช้น้ำยาที่ผสมคลอรีนที่มีความเข้มข้น 10 ppm เข้าไปที่ท่อผึงเย็นให้ทั่วถึง ทั้งระบบอย่างน้อย 3-6 ชั่วโมง แล้วรักษาระดับคลอรีนให้มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 0.2 ppm โดยการทำความสะอาดหอหล่อเย็นอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน        2. แอร์ในห้องพัก ควรทำความสะอาดถาดรองทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ เพื่อไม่ให้มีตะไคร่เกาะและเมื่อเปิดแอร์ควรสังเกตว่าอากาศที่ออกมาจากแอร์มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นอับหรือไม่ หากมีกลิ่น เบื้องต้นควรล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ในแอร์ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หากล้างทำความสะอาดแล้วกลิ่นไม่หาย ควรเรียกช่างเพื่อทำความสะอาดเต็มระบบ ซึ่งควรล้างอย่างน้อยปีละครั้ง แต่หากใช้เป็นประจำควรล้างอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง เพราะนอกจากลดเชื้อโรคแล้วยังช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วย

        ข้อมูลจาก : กรมอนามัย

        ภาพจาก : clevercatmedia , exttranews