วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณาการความปลอดภัย ให้บริการตรวจรถฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

15 มีนาคม 2562, 11:06น.


      นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษางานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายส่วนกลางบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบ ในฐานะองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  ในงานแถลงข่าวกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”  ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้น เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทาง จตุจักร กรุงเทพฯ

      สำหรับกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ หน่วยงายภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาว เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดในการเดินทาง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถนำรถยนต์เข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพเบื้องต้น จำนวน 20 รายการ โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมรับของสมนาคุณพิเศษจากวิริยะประกันภัยเมื่อนำรถยนต์มาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย ที่เข้าร่วมโครงการ 33 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562


      สำหรับศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย จำนวน 33 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ อู่ร่วมมิตรการาจ, บจ.เค ออโต้คัลเลอร์, บจ.นิวเพื่อนยนต์, บริษัท ไทยรัตน์ยานยนต์ จำกัด, หจก.งามวงศ์วาน คาร์แคร์, บจ.อู่นำชัย รัตนาธิเบศร์, บจ.เจริญกิจ ออโต้ เซอร์วิส, บจ.เจริญกิจ ราชพฤกษ์, บจ.เซอร์กิต ติวานนท์, บจ. คุงการาจ, บจ.อู่นำชัย เตาปูน, บริษัท เพอร์เฟคท์ สปีด ไลน์ จำกัด, บจ.ธนพัฒน์ ออโต้ เซ็นเตอร์, อู่บอส 888 การาจ, บจ.เทวินทร์ คาร์เซ็นเตอร์, บจ.ทรัพย์ สิทธิ คาร์ อินเตอร์, บริษัท อู่วิชัยยนต์ จำกัด, บจ.อู่กังวานชัยการช่าง, บจ.เซอร์กิตบริการ,  โสฬส ธนบดี,  หจก.เจดีย์ออโต้เซอร์วิส,  หจก.เป้งการาจ,  บจ.เจ.เอส.อินเตอร์กรุ๊ป, บจ. อู่ เอส.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป, บริษัท รุ่งเจริญ บอดี้ คลีนิค จำกัด, บจ.สุขุมวิท เอ.ที. เซอร์วิส, หจก.สุทินคาร์เซอร์วิส, บริษัท เจริญภัณฑ์ยนตรกิจ เซอร์วิส จำกัด, บจ.วงษ์ศิริเลิศ คาร์ เซอร์วิส (1997), บริษัท เฮงบอดี้คาร์ เซอร์วิส จำกัด, บจ.นที อินเตอร์เซอร์วิส สาขา 1, บริษัท อู่แม่กลอง จำกัด และบริษัท อ.พิพัฒน์ยนต์ (1989) จำกัด