น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 18 ก.พ.62 เวลา 05:00น. เป็นต้นไป

17 กุมภาพันธ์ 2562, 17:16น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร  มีผลวันที่ 18 ก.พ.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


- ดีเซล ลิตรละ 26.89 บาท


- E85 ลิตรละ 19.74 บาท


- E20 ลิตรละ 24.14 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.88 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.15 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)