10 - 28 ก.พ. 2562 รฟม. เบี่ยงช่องทางจราจร ถ.พหลโยธิน บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าว - ซ.พหลโยธิน21 เวลา 22.00 – 05.00 น.

08 กุมภาพันธ์ 2562, 14:40น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนงานสถานีและติดตั้งบันไดทางขึ้นลงรถไฟฟ้า บริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าว ถึง ซอยพหลโยธิน 21 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินในบริเวณดังกล่าว ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ    ฝั่งละ 1 ช่องทาง ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 – 05.00 น. 
         ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 02115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com