!-- AdAsia Headcode -->

สรุป SOS ในเดือนธันวาคม ทั้งสิ้น 653 ครั้ง!! ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น JS100

08 มกราคม 2562, 13:30น.


     เผยสถิติข้อมูล 'การแจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น JS100' ในเดือนธันวาคม 2561 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งเหตุเข้ามาทั้งสิ้น 653 ครั้ง โดยเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ แจ้งรถจอดเสีย 181 ครั้ง รองลงมาคือแจ้งอุบัติเหตุ 165 ครั้ง และแจ้งสภาพการจราจร 77 ครั้งตามลำดับ
     **แจ้งเหตุอื่นๆ ได้แก่ แจ้งสิ่งของตกหล่น ขอทางรถฉุกเฉิน ขอรถพยาบาล ตรวจสอบพิกัด สอบถามทาง ไฟฟ้าดับ ท่อประปาแตก ฯลฯ


     สำหรับระบบ SOS เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น JS100 ที่สามารถระบุตำแหน่งที่แจ้งผ่าน GPS ของโทรศัพท์ผู้ใช้งาน เพียงกดยืนยันเพื่อโทรออกและแจ้งรหัสที่ได้รับกับ Call Center พิเศษที่รอรับสาย จะทราบจุดเกิดเหตุและข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้งทันที ทำให้ลดขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android
ขับรถตาม GPS ขึ้นเขาชมวิวภูชี้ฟ้า ได้กลิ่นเบรคไหม้ไม่กล้าขับต่อ ทหารกองกำลังผาเมืองรีบเข้าช่วยเหลือ