จอดฟรี 5 วัน! สนามบินสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าจอดรถที่ลานจอดระยะยาว 7 - 11 ธ.ค.61

06 ธันวาคม 2561, 19:30น.


      น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C  ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน ในระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้บริการ ทสภ. ที่จะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะยกเว้นค่าบริการจอดรถตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 จนถึงเวลา 17.00 น. ของวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 
    นอกจากนี้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้จัดเตรียม รถ Shuttle Bus สายพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยจะวิ่งรับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถระยะยาว โซน C กับ อาคารผู้โดยสาร ในทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 และวนลงไปที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C นอกจากรถ Shuttle Bus สายพิเศษที่ ทสภ. จัดเตรียมให้แล้ว ยังมีรถ Shuttle Bus สาย A (สายปกติ) ที่วิ่งให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารจากศูนย์ขนส่งสาธารณะ(Bus Terminal) ไปยังลานจอดรถระยะยาว โซน C เพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3  และประตู 8 และวนขึ้นไปที่ชั้น 2 ประตู 5 แล้วกลับไปยังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) โดยผู้ใช้บริการรถ Shuttle Bus ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า การยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถระยะยาว โซน C ในครั้งนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ. ที่ประสงค์จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดยาวติดต่อดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ ทสภ. เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และล่วงหน้า 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และหากผู้โดยสารต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ภายใน ทสภ. สามารถติดต่อ ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลข 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง