!-- AdAsia Headcode -->

5 เท่...น่าเที่ยว จ.ชัยภูมิ

22 ตุลาคม 2561, 15:56น.


                      1. อุทยานแห่งชาติตาดโตน      เป็นอุทยานแห่งชาติของชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเชิงนิเวศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(กินรี) 3 ครั้ง (2556, 2558 และ 2560) โดยได้รับเป็น รางวัล Hall of Fame จุดเด่นของอุทยาน ที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกตาดโตน น้ำตกตาดฟ้า และน้ำตกผาเอียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ศาลเจ้าพ่อตาดโตน (ปู่ด้วง) อยู่ในบริเวณน้ำตกตาดโตน ที่ชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเคารพนับถือพิกัด GPS : 15.980795, 102.034565      2. อุทยานแห่งชาติภูแลนคา      เป็นอุทยานที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ อาทิ จุดชมวิวลานหินร่องกล้า เป็นลานหินกว้างใหญ่และหินแตกเป็นร่องลึกจำนวนมาก เป็นผาหินเด่นชัด สูงจากระดับน้ำทะเล 700-800 เมตร จุดชมวิวป่าหินปราสาท มีก้อนหินรูปร่างคล้ายปราสาทเป็นลักษณะเด่น และเป็นจุดชมทิวทัศน์ ประตูโขลง (ซุ้มประตูหินธรรมชาติ) เป็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูหิน บริเวณโดยรอบมีก้อนหินลักษณะแปลกจำนวนมากสลับกับป่าเต็งรัง จุดชมวิวผาหัวนาค และ มอหินขาว  สโตนเฮนจ์เมืองไทย หินทรายสีขาวขนาดใหญ่ 5 แท่ง จากหลักฐานกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดชัยภูมิเริ่มสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2545 พบว่าการเรียงลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ต่างๆ มีอายุระหว่าง 175-195 ล้านปี หลังจาก 65 ล้านปีผ่านมา เกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกและแรงบีบด้านข้างทำให้มีการคดโค้ง แตกหัก ผุพังและการกัดเซาะทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ก่อให้เกิดกลุ่มเสาหิน แท่นหิน และลานหิน ซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามจินตนาการของผู้พบเห็น เช่น คล้ายเห็ด เรือ ช้าง เต่า และเจดีย์ กระจายอยู่ทั่วไปบนเนินเขาสูงพิกัด GPS : 16.008557, 101.897876      3. หมู่บ้านผ้าไหมบ้านเขว้า

      เป็นแหล่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิตผ้าไหมฝีมือระดับประเทศแหล่งใหญ่แห่งหนึ่ง สามารถชมวิธีการสาวเส้นไหม ฟอกย้อม การมัดหมี่ การทอ การเพ้นท์สีและการรีดผ้าไหม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และในการประกวดสินค้าโอทอป ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผ้าไหมบ้านเขว้าได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศด้วยลวดลาย“หมี่ขั้นขอนารี” อันเป็นสุดยอดลายวิจิตรงดงามแห่งเดียวในโลกพิกัด GPS : 15.767805, 101.915126      4.เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)      สร้างปิดกั้นลำน้ำพรมบนทิวเขาขุนพาย บริเวณที่เรียกว่า “ภูหยวก” ลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งแกนกลางเป็นดินเหนียวบดอัดทับแน่นด้วยหินและกรวดสันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากฐานราก 70 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใช้ผลิตพลังง่านไฟฟ้า และอำนวยประโยชน์ด้านชลประทาน สถานที่น่าสนใจ อาทิ พระพุทธสิริสัคคราชจำลอง (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) ประดิษฐานที่หัวเขื่อนฝั่งซ้าย ตรงข้ามสวนเขื่อนจุฬาภรณ์ สวนเขื่อนจุฬาภรณ์ พื้นที่ประมาณ 41 ไร่ เป็นสวนป่าอนุรักษ์ มีไม้ป่านานาชนิดพร้อมศาลาพรมพิสมัยสำหรับนั่งพักผ่อน ทางเดินภายในสวนปูพื้นด้วยหินธรรมชาติ พืชโบราณ 325 ล้านปี เป็นพืชตระกูลหญ้ามี 2 สายพันธุ์ คือ สนสามร้อยยอด และสนหางม้า หรือหญ้าถอดปล้อง ศาลาชมวิวหลุบควน เป็นจุดชมทิวทัศน์อยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 800 เมตรพิกัด GPS : 16.535597, 101.649434      5. พระธาตุหนองสามหมื่น      โบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด พระธาตุหนองสามหมื่นเรียกชื่อตามหนองน้ำ ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระธาตุที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา ล้านช้างและอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว มีพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เดือนเมษายนของทุกปีพิกัด GPS : 16.380763, 102.043522