นายประยูร พันธ์ศรีฑา แท็กซี่พลเมืองดี เก็บไอแพดของผู้โดยสารได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

13 มิถุนายน 2561, 20:42น.


      พลเมืองดี นายประยูร พันธ์ศรีฑา แท็กซี่สีเหลือง ทศ-4880 กทม. เก็บไอแพดของผู้โดยสารที่ทำตกหล่นเอาไว้ได้ แจ้ง JS100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ#น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม