นายบุญทัน ธิบุญแก้ว แท็กซี่พลเมืองดี เก็บถุงผ้าของผู้โดยสารได้ แจ้งจส.100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

14 มีนาคม 2561, 00:23น.


     พลเมืองดี นายบุญทัน ธิบุญแก้ว แท็กซี่เขียวเหลือง มช-9485 กทม. เก็บถุงผ้าของผู้โดยสารได้ แจ้งจส.100 ติดตามนำส่งคืนเจ้าของ

 #น้ำใจไมตรี #ส่งต่อน้ำใจสร้างไมตรี #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม