ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ 12.30 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

15 ตุลาคม 2562, 12:21น.


ประชุมคณะรัฐมนตรี หารือประกันรายได้ชาวสวนยาง          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในช่วงเช้านี้ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเสนอโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 เป็นรอบแรกพรรคการเมืองเตรียมพร้อมอภิปรายร่างงบประมาณ          ส่วนพรรคการเมืองต่าง ๆ จะมีการประชุมในช่วงบ่ายเกี่ยวกับกรอบการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3 ล้าน 2 แสนล้านบาทที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม          กรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลซ์ เตรียมเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอเวลาให้ฝ่ายค้านอิสระอภิปราย แยกจากเวลาของฝ่ายค้านและรัฐบาล เพื่อให้มีอิสระในการลงคะแนน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในขณะนี้นายชวน ติดภารกิจร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 141 ที่กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย จะเดินทางกลับในวันที่ 17 ตุลาคม โดยจะขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในทันที ซึ่งจากการตกลงเวลาอภิปรายรวม 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล 15 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็นคณะรัฐมนตรีชี้แจง 5 ชั่วโมง และพรรคร่วม 10 ชั่วโมง และฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง จากเดิมที่คิดว่าจะกำหนดเวลาอภิปราย 40 ชั่วโมง ฝ่ายละ 20 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละฝ่ายต้องไปจัดสรรเวลากันเองเวียดนาม ครองที่ 1 มีศักยภาพการค้ามากที่สุดของอาเซียน          ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จัดทำรายชื่อประเทศที่มีศักยภาพการค้ามากที่สุดในปัจจุบันโดยมีตัววัด 12 ด้านภายใต้แกนหลัก 3 ด้านคือ พลวัตทางเศรษฐกิจ ความพร้อมด้านการค้า และความหลากหลายของการส่งออก โดยมีเวียดนามอยู่ในอันดับ 6 ของ 20 ประเทศ จากที่มีการสำรวจ 66 ประเทศทั่วโลก แต่เป็นที่ 1 ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค เสถียรภาพทางการเมือง การทำข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศ และการได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ แต่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินมูดีส์ เตือนว่า เวียดนามยังมีความเสี่ยงเรื่องประชากร ทั้งอายุเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประสิทธิภาพการทำงานต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ตลอดจนความขัดแย้งด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลก เช่น การกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจทรัพยากรใต้ทะเล          ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับ 8 ในกลุ่ม 20 ประเทศ จากที่ได้ให้ความสำคัญกับการปรับระบบต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมและธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก มีการนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้กับการค้าได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นการช่วยเร่งการเติบโตด้านการค้าให้ภูมิภาคเอเชียวอนนักท่องเที่ยว-กลุ่มเจ็ตสกีอย่ารบกวนฝูงวาฬบรูด้า          กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพขณะที่กลุ่มผู้ขับขี่เจ็ตสกีไปดูวาฬบรูด้าในทะเลบริเวณ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ฝูงวาฬบรูด้าจะขึ้นมาหากินบริเวณชายฝั่งเพชรบุรีตามฤดูกาลในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี การที่กลุ่มนักท่องเที่ยวขับเจ็ตสกีกว่า 20 ลำไปชมวาฬบรูด้า อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ฝูงวาฬ ทั้งยังมีเสียงเครื่องยนต์ดังรบกวน จึงขอให้หยุดการกระทำและทำความเข้าใจว่าการชมวาฬที่ถูกต้อง ต้องไม่เป็นการรบกวนวิถีชีวิตของฝูงวาฬบรูด้า มิฉะนั้นจะกลายเป็นการไปขับไล่ฝูงวาฬบรูด้าไม่ให้กลับมาหากินในชายฝั่งทะเลเพชรบุรีนี้ ขอฝากว่าเวลาจะไปทำอะไรหรือกิจกรรมใด ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งสัตว์บกและสัตว์ทะเลมีชีวิตไม่ต่างจากคน ให้คิดว่าหากเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังมาวนเวียนหน้าบ้านเรา 20-30 คัน คิดว่าไม่มีใครชอบเหมือนกัน....

ข่าวทั้งหมด