กรุงเทพมหานครเดินหน้าปรับปรุงผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำและปรับปรุงถนนสายรอง

23 กันยายน 2562, 11:38น.


เมื่อสภาพสังคมเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และมีความแออัดมากขึ้น ผังเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของการเสวนาหัวข้อ “กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน อสังหาฯ รุกรับให้ทัน" ในวันนี้นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า การพัฒนาผังเมืองกรุงเทพมหานคร กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงครั้งที่ 4 คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในช่วงปลายปี 2563 สาเหตุที่ใช้เวลานาน ก็เพราะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และนำร่างฯเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบก่อน โดยหนึ่งในสาระสำคัญของร่างฯ นี้คือแนวคิดการทำคลองส่งน้ำเพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้น และการทำถนนอีกมากกว่า 200 สาย ซึ่งส่วนมากจะเป็นถนนสายรองด้านนายเอกลักษณ์ เฉลิมชีพ นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พูดถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินทั้งประเทศว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.34 นับแต่ปี 2559 กทม.ยังเป็นจังหวัดที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแพงที่สุดในประเทศ โดยถนนสีลมเป็นพื้นที่ที่ที่ดินมีราคาประเมินแพงที่สุดตารางวาละ 700,000-1,000,000 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดในโซนเขตเศรษฐกิจ พบว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ราคาประเมินที่ดินขยับขึ้นสูงสุดจังหวัดหนึ่งถึงร้อยละ 28.25 นับแต่ปี 2559 รับว่ากังวลกับราคาประเมินที่ดินที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 8 และกรมธนารักษ์จะประเมินราคาอย่างเป็นธรรมและดีที่สุดขณะที่นายฤทธิ์ ศยามานนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ให้ความรู้ถึงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในภาคต่างๆ เช่น ภาคเกษตรกรรมที่จัดเก็บร้อยละ 0.2 หรือคืออัตราที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในภาคเกษตรกรรม 1 ล้านบาท จะเสียภาษี 2,000 บาท พร้อมระบุว่าการเก็บภาษีจะเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งก็คาดหวังว่า กทม.จะสามารถจัดเก็บภาษีในส่วนนี้ได้มากขึ้น...

ข่าวทั้งหมด