ฮ่องกง วางกติกางานประชุมร่วมระหว่างตัวแทนผู้ชุมนุมกับรัฐบาล ในสัปดาห์หน้า

19 กันยายน 2562, 21:06น.


รัฐบาลฮ่องกงจะจัดให้มีการหารือระหว่างนางแคร์รี หลั่ม ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกับตัวแทนประชาชนทั่วไปในสัปดาห์หน้า หลังเกิดเหตุประท้วงมากกว่า 3 เดือน พร้อมกำหนดกติกาสำหรับตัวแทนที่จะเข้าร่วมประชุม โดยรัฐบาลแนะนำผู้ที่จะร่วมงานให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบการประชุม ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมงานเสวนานำสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าห้องประชุมคือ เครื่องโทรโข่ง เครื่องขยายเสียง, ร่ม,อุปกรณ์สำหรับป้องกัน(เช่น หน้ากากกันฝุ่นและหมวกนิรภัย),ธงชาติ, ทิวธง, แผ่นป้าย,ถุงพลาสติก,แก้ว, ขวดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ น้ำดื่มขวด, น้ำอัดลม เป็นต้น เนื่องจากทางผู้จัดงานเห็นว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อขัดขวางการจัดงานก่อความเดือดร้อนรำคาญ ความไม่สะดวกหรืออันตรายต่อผู้ร่วมประชุมอื่นๆรัฐบาลฮ่องกงคาดว่า ตัวแทนประชาชนจากกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆจำนวน 150 คนจะร่วมงานเสวนา ซึ่งจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ทราบความคิดเห็นของตัวแทนประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยเฉพาะต้นเหตุความไม่พอใจในสังคม พร้อมทั้งร่วมกันหาทางออกต่อไปทั้งนี้ผู้ประท้วงไม่พอใจที่รัฐบาลจีนเข้ามาแทรกแซงการบริหารกิจการภายในของฮ่องกงในทุกๆเรื่อง แม้ว่ารัฐบาลจีนและอดีตเจ้าอาณานิคมคืออังกฤษให้คำมั่นว่า ฮ่องกงมีรูปแบบการปกครองตนเอง ผู้ประท้วงจึงต้องการให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในฮ่องกง 

ข่าวทั้งหมด