สงกรานต์ 2562 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกือบ 300 คนแล้ว

16 เมษายน 2562, 11:39น.


สถิติอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนของวันที่ 15 เมษายน 2562 ว่าเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 472 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 54 ศพ บาดเจ็บ 494 ราย จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดประจำวันถึง 26 ครั้ง ทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดจำนวน 27 ราย และยังเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดของวันที่จำนวน 3 ศพร่วมกับจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเท่ากัน การดื่มแล้วขับยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดของวันกว่าร้อยละ 40.68 รองลงมาเป็นการขับรถเร็ว ส่วนรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 78.85 ทั้งนี้อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงถึงร้อยละ 67.16 รองลงมาเป็นถนนในองค์การบริหารส่วนตำบล, ถนนในหมู่บ้าน ตามด้วยถนนกรมทางหลวง โดยช่วงเวลา 16.01-20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดกว่าร้อยละ 32.42 ทั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจหลักทั้งสิ้น 2,040 จุด เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 235,838 ราย ส่วนมากเป็นความผิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือไม่มีใบขับขี่
เมื่อสรุปยอดอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน-15 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 2,702 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 297 ศพ และมีผู้บาดเจ็บ 2,807 ราย โดยจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดถึง 104 ครั้งแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดถึง 104 รายด้วย ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดอุดรธานีที่จำนวน 14 ศพ และมี 8 จังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ตลอดช่วง 5 วันของการรณรงค์ อุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวงกว่าร้อยละ 59.85 โดยส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรงกว่าร้อยละ 66.54 ซึ่งมีสาเหตุจากการขับรถเร็วกว่าร้อยละ 43.49


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังบอกว่า วันนี้จะมีการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนจำนวนมาก ปริมาณรถจะหนาแน่น โดยเฉพาะเส้นทางหลักจากภูมิภาคต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความสะดวกกับประชาชนบนถนนสายหลัก รวมทั้งตั้งด่านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถ ควบคู่ไปกับการควบคุมไม่ให้มีการขับรถเร็วเกินกำหนด ทั้งได้จัดแพทย์และบุคลากรไว้เต็มที่เพื่อรองรับผู้เจ็บป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุแล้ว และหากประชาชนประสบอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


....


ผข.ธีรวัฒน์ สิทธิเกรียงไกร 
ข่าวทั้งหมด