นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ ห่วงนโยบายพรรคการเมือง ย้ำต้องมีธรรมาภิบาล โปร่งใส

15 มีนาคม 2562, 19:00น.


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผยแพร่สารจากนายกรัฐมนตรี  มีเนื้อหาถึงการหาเสียงของทุกพรรคการเมือง กรณีการชูนโยบายว่าจะดำเนินการเรื่องใดๆ  ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก บางเรื่องอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน รวมถึง ภาครัฐ เช่น ด้านการศึกษา สวัสดิการ การขึ้นค่าแรงนายกรัฐมนตรี ขอยืนยันว่า ทุกรัฐบาลจะต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบวิธีการ กฎหมายด้านงบประมาณ การเงิน การคลังและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับรายได้และสัดส่วนงบประมาณโดยรวมของรัฐ   และมีทางเดียวที่จะทำได้ตามที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงกันไว้ คือ รัฐต้องมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการจัดเก็บภาษี ทั้งทางตรง ทางอ้อม กำไรและรายได้ของรัฐวิสาหกิจ ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ รวมถึง เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยให้มากขึ้น และหากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็ต้องกู้เงิน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนการขึ้นค่าแรงก็ต้องไม่กระทบต่อการลงทุน การย้ายฐานการผลิตการลงทุน ในขณะที่กำลังเร่งรัดการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า หากยังหารายได้ให้รัฐมากขึ้นไม่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถทำตามนโยบาย ที่หลายพรรคการเมืองหาเสียงไว้ได้ ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่านายกรัฐมนตรี และรัฐบาล จะเป็นใครหรือพรรคใด จะต้องมีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วมความรับผิดชอบและความคุ้มค่า โดยควรต้องได้นายกรัฐมนตรีที่บริหารราชการอยู่ในกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย ซึ่งการดำเนินโครงการและงบประมาณ จะต้องชี้แจงได้ว่า ใช้งบประมาณอะไร  อยู่ในวินัยการเงินการคลังหรือไม่ รัฐบาลจะต้องดูแล ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ด้าน นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ร่วมกันแถลงชี้แจงกรณีนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดูแลผู้ใช้แรงงาน โดยนายอุตตม กล่าวถึงการนำเสนอนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 400-425 บาท หรือวุฒิปริญญาตรี ประมาณ 20,000 บาท / อาชีวะอยู่ที่ 18,000 บาท ว่า ทุกอย่างมีเหตุผล คือการปรับค่าแรงให้ทันกับค่าครองชีพ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดขึ้น โดยทำให้เหมาะสมกันได้ และไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งถ้าต้องการหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ก็ต้องช่วยกันและเสียสละกัน ระหว่างภาคเอกชนและผู้ใช้แรงงาน เพื่อเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทางเศรษฐกิจ โดยยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อผู้ประกอบการ  พรรคเชื่อว่าข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และมีสารออกมา เพื่อให้ระมัดระวังในการนำเสนอนโยบายที่จะมีผลต่อประเทศ ซึ่งท่านพูดในสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องที่สุด

ข่าวทั้งหมด