ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้เวลา 07.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 2562

06 มีนาคม 2562, 07:04น.


+++สถานการณ์ภัยแล้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้คือ ปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บไว้ไม่เพียงพอ อย่างลำน้ำยมที่ขณะนี้น้ำแห้งแล้ว เนื่องจากทำนาปรังเพิ่มมากขึ้นเพราะราคาข้าวที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำ อาจมีการสร้างประตูน้ำ หาทางกักเก็บน้ำให้ได้ รัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งการประกันภัย มาตรการช่วยเหลือ จำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายพวกนี้ลงให้ได้ เพื่อที่จะเอาเงินที่เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบไปใช้ในส่วนอื่นแทน ก่อนหน้านี้ 4-5 ปี งบประมาณการช่วยเหลือภัยแล้งลดลงไปมากเหลือแค่พันล้านบาทจากเป็นหมื่นล้านบาท นี่คือการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลดำเนินการมาโดยตลอดนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันในพื้นที่ จะใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงาน จากนั้นจะประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเตรียมมาตรการ มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งศูนย์และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำหน้าแล้งเพิ่มเติม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมชลประทาน วางแผนการใช้น้ำฤดูแล้งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561 ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันในขณะนั้น ประมาณ 39,570 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้านลบ.ม.) (เป็นปริมาณน้ำจากในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและแหล่งน้ำอื่นๆ ทั้งประเทศ) ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2561/ 2562 รวมกันประมาณ 23,100 ล้านลบ.ม. สถานการณ์น้ำปัจจุบัน (4 มี.ค.2562) มีปริมาณน้ำใช้การได้คงเหลือประมาณ 27,492 ล้านลบ.ม. มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งไปแล้วประมาณ 15,639 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของแผนทั้งประเทศ เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ การเกษตร(พืชใช้น้ำน้อย) และอุตสาหกรรม ในเขตชลประทาน ประมาณ 30 ล้านไร่ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วประมาณ 5.85 ล้านไร่ เกินแผนไปแล้วร้อยละ 10 (แผนวางไว้ 5.30 ล้านไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 0.52 ล้านไร่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง(นารอบที่ 3)ต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ+++นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงข้อเสนอมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันที่ 13 เม.ย. หลังจากผ่านมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า อยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะมีการประชุมในวันที่ 15 มี.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล แต่สุดท้ายแล้วมาตรการดังกล่าวจะออกมาควบคุมหรือไม่ ก็ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการระดับชาติชุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีมติเห็นชอบจริง อาจจะไม่ทันในการดำเนินการวันที่ 13 เม.ย.2562 นี้ก็ได้ เพราะหลังจากเห็นชอบแล้วจะต้องออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังมีขั้นตอนและกระบวนการในเรื่องของการร่างกฎหมายและด้านธุรการอีก ซึ่งหากไม่ทันในปีนี้ ก็อาจบังคับใช้ได้ในวันที่ 13 เม.ย. 2563+++คดีล่าหมีขอ ตามที่อัยการโจทก์ ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในคดีที่มีผู้ต้องหา 13 คน มีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าคดีหมีขอ มีผู้ต้องหาบางส่วนที่ยอมรับขณะที่บางส่วนปฎิเสธ ผู้ต้องหาทั้ง 13 คน มี 7 คน ที่ยอมรับสารภาพ ส่วนอีก 6 คนให้การปฏิเสธ จำเลยที่ปฏิเสธศาลได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีชั่วคราวแล้วก็ให้โจทก์ฟ้องคดีเข้าไปเป็นคดีใหม่ภายใน 15 วัน ซึ่งอัยการได้ยื่นฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ในความผิดฐานเดิม ศาลนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การจำเลยทั้ง 6 คนใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่ 7 ก.พ. เวลา 09.00 น. ผู้ต้องหาที่ปฎิเสธ คือ นายฉัตรชัย เกาะลอย ว่าที่ ร.ต.สุนทร มาเจริญรุ่งเรือง นายสกานต์ แก่งหลวง (อส.ด่านมะขามเตี้ย)  นายอนุสรณ์ เรือนงาม (อส.ออย) นายถาวร เซี่ยงหลิว นายวัชรชัย สมีรักษ์ (ปลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย) ผู้ต้องหาที่รับสารภาพ ประกอบด้วย น.ส.ศรีวิจิตร ดิษฐ์แช่ม นายทัศดนัย ขอกระโชก นายจิรชัย ตันติวัฒนสิทธิ์ นายประสาน เต็มธนัน นางอรุณ แสงใส และนายสมเกียรติ เพ็งนาเรนทร์ และนายตาต้า ชาวกะเหรี่ยง ศาลให้มีการสืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาของศาลว่าพฤติกรรมในการกระทำของจำเลยสมควรที่ศาลจะกำหนดโทษสถานใดและศาลก็ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 6 ก.พ. แต่พอถึงวันนัดปรากฏว่ากระบวนการสืบเสาะยังไม่เสร็จสิ้นศาลจึงเลื่อนการฟังคำพิพากษามาเป็นวันนี้ เวลา 09.00 น+++พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงคดีความวุ่นวายในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเสนออัยการส่งฟ้องโดยเร็ว เชื่อว่าคดีนี้จะเป็นตัวอย่างไม่มีใครกลับมาทำซ้ำอีก ส่วนการสอบความถนัดทางวิชาชีพครู หรือ PAT 5 เป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เข้าสอบที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ก่อนที่นักเรียนจะเข้าห้องสอบ เจ้าอาวาสวัดบางปะกอกได้พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่เด็กที่ขอสอบรอบพิเศษ 87 คน ขาดสอบ 1 คน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)จะประกาศผลสอบพร้อมกับเด็กที่สอบรอบปกติในวันที่ 1 เม.ย. 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th. รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรมว.ศึกษาฯ กล่าวถึง เรื่องการสอบ 9 วิชาสามัญนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วประเทศ ในวันที่ 16-17 มี.ค. ได้ประสานให้ตำรวจดูแลความปลอดภัยแล้ว พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ สั่งการให้ตำรวจทุกสถานีทั่วประเทศ ส่งกำลังดูแลความปลอดภัยแฟ้มภาพ  

ข่าวทั้งหมด