!-- AdAsia Headcode -->

เบรคเอี๊ยด!! ประชาชนค้านทดลองแบ่งทางเท้าเป็นช่องทางจยย. ล่าสุดเขตบางแคสั่งยกเลิกแล้ว

09 มีนาคม 2564, 12:17น.


     เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางแค ได้ทำการทดลองแบ่งพื้นที่ทางเท้าขนาดใหญ่ บริเวณซอยเพชรเกษม 63/4 ถึงซอยเพชรเกษม 65/1 ให้เป็นพื้นที่สำหรับรถจักรยานยนต์สัญจรไปมา ลดปัญหาการวิ่งย้อนศร และพื้นที่สำหรับคนเดินเท้าและรถเข็นเพื่อเป็นการทดลองใช้ทางเท้าร่วมกัน โดยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นกับประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อนำมาประมวลผล
     หลังจากผ่านมาได้เพียง 1 วัน สำนักงานเขตบางแคได้แจ้งยกเลิกการทดลองดังกล่าว เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ที่ใช้ทางเท้าต่างไม่เห็นด้วย พร้อมชี้แจงว่าสำนักงานเขตบางแคมีความพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางเท้าในจุดนี้เพราะถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 63/3 ถึง ซอยเพชรเกษม 65/2  มีปัญหาเรื่องความหนาแน่นของปริมาณผู้ใช้ทางทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ช่องทางกลับรถอยู่ค่อนข้างไกล และทางเท้ามีขนาดใหญ่ 9-14 เมตร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  ประกอบกับประชาชนในย่านนี้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมากในการรับส่งบุตรหลาน ซึ่งมีโรงเรียนในละแวกนี้หลายโรงเรียนจะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ เพราะมีซอยย่อยเป็นจำนวนมาก  จึงได้ “ทดลอง” ทำทางเท้าอีกบล็อกหนึ่งขึ้นมาตามที่ได้รับฟังประชาชนผู้ใช้ทาง และพร้อมยุติการทดลองแบ่งช่องทางบนทางเท้าเป็นช่องทางจยย. โดยสิ้นเชิง