!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 300,000 บาท กู้ได้ทุกคนไม่มีเงื่อนไข' เป็นข่าวบิดเบือน

27 กุมภาพันธ์ 2564, 17:19น.


          ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 300,000 บาท กู้ได้ทุกคนไม่มีเงื่อนไข ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

          จากกรณีที่มีเพจข่าว พาดหัวข่าวธนาคารออมสินให้กู้ยืมสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ 300,000 บาท กู้ได้ทุกคนทุกอาชีพ พร้อมรายละเอียดสินเชื่อเพียงบางส่วน ทางธนาคารออมสินได้ชี้แจงว่า เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ของธนาคารออมสินจริง แต่นำมาตั้งพาดหัวข่าวในประเด็นใหม่ และลงเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ในเรื่องของหลักประกัน เพราะสินเชื่อดังกล่าวมีการแบ่ง หลักประกัน ธนาคารแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด มีหลักประกัน จึงทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด

          ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก ธนาคารออมสิน GSB Society หรือ โทร 1115