!-- AdAsia Headcode -->

เผยสถิติ !! กด SOS ในเดือนกันยายน กว่า 149 ครั้ง ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชั่น JS100

23 กุมภาพันธ์ 2564, 02:07น.


            เผยสถิติข้อมูล 'การแจ้ง SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน ผ่านแอปพลิเคชั่น JS100' ในเดือนกันยายน 2563 พบว่า มีจำนวนการรับแจ้งเหตุเข้ามาทั้งสิ้น 166 ครั้ง โดยเรื่องที่รับแจ้งเข้ามามากที่สุด 2 อันดับแรกคือ แจ้งจับสัตว์ 20 ครั้ง รองลงมาคือถามจราจร 19 ครั้ง ตามลำดับ              **แจ้งเหตุอื่นๆ ได้แก่ แจ้งสิ่งของตกหล่น ตรวจสอบพิกัด สอบถามทาง ไฟฟ้าดับ ท่อประปาแตก พบสิ่งของตกหล่น ฯลฯ

              สำหรับระบบ SOS เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น JS100 ที่สามารถระบุตำแหน่งที่แจ้งผ่าน GPS ของโทรศัพท์ผู้ใช้งาน เพียงกดยืนยันเพื่อโทรออกและแจ้งรหัสที่ได้รับกับ Call Center พิเศษที่รอรับสาย จะทราบจุดเกิดเหตุและข้อมูลพื้นฐานของผู้แจ้งทันที ทำให้ลดขั้นตอนการประสานงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ดาวน์โหลดฟรีทั้ง iOS และ Android