!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด มีผลวันที่ 20 ก.พ.64 เวลา 05.00น.

19 กุมภาพันธ์ 2564, 17:12น.


          ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด มีผลวันที่ 20 ก.พ.64 เวลา 05.00 น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล B7 ลิตรละ 26.99 บาท


     - E85 ลิตรละ 20.54 บาท


     - E20 ลิตรละ 24.54 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 25.78 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.05 บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)