!-- AdAsia Headcode -->

MEA เตือนระวังผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนบริการล้างเครื่องปรับอากาศ เก็บค่าไฟ แจ้งตัดไฟฟ้า เปลี่ยนมิเตอร์ และตรวจซ่อมให้บริการด้านไฟฟ้า

19 มกราคม 2564, 13:00น.


          วันนี้ (19 มกราคม 2564) นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้แอบอ้างหรือการโฆษณาเป็นตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศและให้บริการด้านไฟฟ้า รวมถึงแอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA แสดงบัตรพนักงานปลอม พร้อมปลอมแปลงใบแจ้งค่าไฟฟ้า ใบเสร็จปลอม เพื่อใช้หลอกลวงให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า หรือแจ้งเอกสารเตือนตัดไฟฟ้า แอบอ้างแจ้งเปลี่ยนเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์) แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่และกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ทำให้เสียทรัพย์ MEA จึงขอยืนยันว่า ในขณะนี้ MEA ยังไม่มีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อนแต่อย่างใด และขอแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

          ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA ไม่มีตัวแทนให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศหรือให้พนักงานรับชำระค่าไฟฟ้า เก็บเงินค่าเปลี่ยนเครื่องวัดฯ รวมถึงไปดำเนินการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเก็บค่าบริการนอกสถานที่แต่อย่างใด ยกเว้นกรณีที่ MEA จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน หรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านช่องทางสื่อสารทางการของ MEA หรือสื่อมวลชนทราบก่อนทุกครั้ง สำหรับแอปพลิเคชัน MEA e-Fix ที่ให้บริการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA นั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้ขอใช้บริการออนไลน์ด้วยตัวเองและมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนให้บริการไม่มีลงพื้นที่ติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงแต่อย่างใด
 


          ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง