!-- AdAsia Headcode -->

20 ม.ค. - 20 ก.พ. 64 รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ถ.แจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตลอด 24 ชม.

14 มกราคม 2564, 19:39น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรครึ่งช่องทางซ้าย (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงานบาทวิถี) ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณถัดจากป้ายรถโดยสารประจำทาง ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 35 และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวเพิ่มเติม ครึ่งช่องทางซ้าย สำหรับขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ วันที่ 20 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564           ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com และไลน์แอด : @mrtpinkline