!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เตือน! 14-15 ม.ค.64 ฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีแนวโน้มสูงขึ้น

13 มกราคม 2564, 13:10น.


    ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ( ศกพ.) ขอแจ้งเตือนเรื่องคุณภาพอากาศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากการติดตามตรวจสอบคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 14-15 มกราคม 2564 เนื่องจากมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ทำให้ลมสงบหรือลมอ่อนช่วงเช้าและเพดานการลอยตัวของอนุภาคฝุ่นละอองต่ำลง การสะสมของฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลจะมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 15 ม.ค 2564 จึงขอความร่วมมือ


     1.งดการเผาในที่โล่ง และจอดรถให้ดับเครื่องยนต์


     2. ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น


     3. ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK


     ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. พบว่าภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สระบุรี ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 - 33 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 - 50 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16 - 64 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19 - 35 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7 - 26 มคก./ลบ.ม. และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 - 47 มคก./ลบ.ม.