!-- AdAsia Headcode -->

โครงการมอบวีลแชร์กับ จส.100 ทาง กอ.รมน. กาญจนบุรี ได้มอบวีลแชร์ให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ

02 ธันวาคม 2563, 16:00น.


      โครงการบริจาควีลแชร์ร่วมกับสถานีวิทยุ จส.100 กับ กอ.รมน. กาญจนบุรี ร่วมเป็นสะพานส่งต่อน้ำใจในการดำเนินการจัดส่งวีลแชร์ไปให้กับผู้รับบริจาควีลแชร์ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

1.นายบุญธรรม  รักคล้ำ อายุ 62 ปี ผู้พิการประเภท ไขข้อเสื่อมปวดหัวเข่า

2.นายสนั่น  ยะนิล อายุ 87 ปี ผู้พิการประเภท นอนติดเตียง 

3.นางเชียง  ศรีนวล อายุ 76 ปี ผู้พิการประเภท ไขข้อเสื่อมปวดหัวเข่า

4.นางลำภา โพธิ์ทอง อายุ 91 ปี

5.นายสุชิน พันสนิท อายุ 67 ปี


ซึ่งการมอบครั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยได้รับกำลังใจและมีขวัญกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป