!-- AdAsia Headcode -->

กรมอนามัยเตือน! อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ เสี่ยงได้รับบาดเจ็บผิวหนังไหม้ หูตึงถาวร

29 ตุลาคม 2563, 15:06น.


            ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงแม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟออกมาบังคับใช้ แต่ก็ยังมีข่าวการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้เพลิงของกลุ่มเด็กและวัยรุ่น โดยไม่ระมัดระวัง ด้วยความห่วงใยจากกรมอนามัยจึงอยากแนะนำผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายที่นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแล้ว ผู้ที่เล่นประทัดเองก็ได้รับอันตรายจากสารเคมีหลายชนิด อาจได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ และก่อให้เกิดอัคคีภัยตามมาได้ด้วย

            อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ


            อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ได้แก่ ความร้อนที่สามารถทำให้ผิวหนังไหม้ได้ รวมถึงการสัมผัสหรือสูดดมเอาสารเคมีที่อยู่ในรูปของเหลว ผง ไอระเหย และควันพิษ อาทิ สารโปแตสเซียมเปอร์คลอเรต สารซัลเฟอร์หรือกำมะถัน สารโปตัสเซียมไนเตรต สารแบเรียมไนเตรต เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หู ตา จมูก ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสารแบเรียมไนเตรต มีพิษมากอาจทำลายตับ ม้าม และยังทำให้เกิดอัมพาตที่แขน ขา และบางรายเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ อันตรายจากการจุดประทัดแต่ละครั้งยังก่อให้เกิดเสียงกระแทกสูงกว่า 130 เดซิเบล ทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกันเวลานานอาจส่งผลให้เกิดอาการหูตึงถาวรได้

            
ในกรณีที่จำเป็นต้องจุดประทัดในงานต่างๆ ควรตรวจสอบประทัดให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน จุดประทัดให้ห่างไกลจากบ้านเรือน แนวสายไฟ สถานีน้ำมัน ถังแก๊ส และวัตถุไวไฟ และห้ามดัดแปลง เล่นผิดประเภทจนเกิดแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง ทั้งนี้ หากพบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูล : กรมอนามัย