!-- AdAsia Headcode -->

PEA ร่วมมือเทศบาลเมืองนครราชสีมา เร่งปรับปรุงพื้นผิวถนน

17 ตุลาคม 2563, 15:46น.


             ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า จากเดิมที่เป็นปักเสาพาดสายไฟ เป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เคเบิลใต้ดิน) เทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้พื้นผิวจราจรบางส่วนที่ถูกขุดเจาะและได้คืนพื้นที่เรียบร้อยแล้วเกิดการทรุดตัว  ก่อนที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะปรับปรุงถนนและปรับภูมิทัศน์ จึงส่งผลกระทบ ต่อประชาชนผู้สัญจรบนถนน PEA และเทศบาลนครนครราชสีมามิได้นิ่งนอนใจ จึงได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนรอบเทศบาลนครนครราชสีมา ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย PEA และเทศบาลนครนครราชสีมา จึงขออภัยในความไม่สะดวก  และจะเร่งดำเนินการซ่อมพื้นผิวถนนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งจะดูแลพื้นที่ให้ประชาชนผู้ใช้ไฟได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรือสายไฟฟ้าของ PEA ชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง