!-- AdAsia Headcode -->

ด่วน!! รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน แจ้งหยุดให้บริการทุกสถานี

17 ตุลาคม 2563, 13:09น.


          ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รถไฟฟ้า MRT แจ้งว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการทุกสถานี ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เข้ามาในระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วสามารถเดินทางไปออกได้ทุกสถานี

          สำหรับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง