!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันปรับลดราคาทุกชนิด มีผลวันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 05.00น.

15 ตุลาคม 2563, 17:18น.


          ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาทุกชนิด กลุ่มโซฮอล์ 50 สต./ลิตร ยกเว้น ดีเซล และ E85 ลด 30 สต./ลิตร มีผลวันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

- ดีเซล B7 ลิตรละ 21.59 บาท

- E85 ลิตรละ 17.84 บาท

- E20 ลิตรละ 20.04 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28 บาท

- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.55 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)