!-- AdAsia Headcode -->

วันนี้(16 ต.ค.63) 6 โมงเช้า! เปิดลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รับเงินสูงสุด 3,000 บาท ตลอดโครงการ

15 ตุลาคม 2563, 13:35น.


     นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คลังมีความพร้อมเปิดรับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 06.00-23.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาระบบล่มแน่นอน เนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้เตรียมระบบรองรับการลงทะเบียนได้มากถึง 1 แสนรายการ ต่อ 1 วินาที อีกทั้งคลังและธนาคารกรุงไทยก็มีประสบการณ์ในการเปิดรับลงทะเบียนมาหลายโครงการแล้ว
     โดยโครงการ "คนละครึ่ง" มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์


     - มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย


     - อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน


     - ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เวลา 06.00 น. – 23.00 น.


     - ต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


     - จำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของประชาชน


     - รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


     - จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์ "คนละครึ่ง" ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ


     - ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน


     - ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น


     - ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ


     - หลังได้รับ SMS ยืนยัน จะเริ่มใช้สิทธิ์ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2563 ช่วงเวลา 06.00 - 23.00น. โดยไม่สามารถใช้สิทธินอกเวลาดังกล่าวได้