!-- AdAsia Headcode -->

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'ท่าบริหารประกบมือยื่นสุดแขน ช่วยการไหลเวียนโลหิต' เป็นข่าวบิดเบือน

28 กันยายน 2563, 09:37น.


     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำในประเด็นเรื่อง ท่าบริหารประกบมือยื่นสุดแขน ช่วยการไหลเวียนโลหิต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน


    การบริหารร่างกายที่ประกบมือกัน 2 ข้างแล้วยื่นสุดแขนนั้น ไม่ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต ตามหลักทางการแพทย์ และในผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อต่อ โดยเฉพาะบริเวณไหล่ อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
     โดยการออกกำลังกาย หรือการบริหารร่างกาย เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด หรือให้เลือดไปเลี้ยงสมอง อย่างเพียงพอ ต้องเป็นการออกกำลังกายทั้งร่างกาย เช่นการวิ่ง การเต้นแอโรบิก การว่ายน้ำ เป็นต้น และควรต้องออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง และ 3 ครั้ง/สัปดาห์ จึงจะได้ประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับการออกกำลังกาย ควรเริ่มจากสิ่งที่ชอบ มีเวลา และโอกาสเอื้ออำนวยให้สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ เตรียมพร้อมร่างกาย เตรียมพร้อมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่หิวหรืออิ่มจนเกินไป และต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำด้วย


     ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.portal.dnp.go.th หรือโทร. 02 5610777