!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มดีเซลปรับลดราคา 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 05.00 น.

11 กันยายน 2563, 17:55น.


          ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล 30 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 12 ก.ย.63 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 20.89 บาท


   - E85 ลิตรละ 17.74 บาท


   - E20 ลิตรละ 19.74 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 20.98 บาท 


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.25 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)