!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ปรับลดราคา 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 05.00น.

10 กันยายน 2563, 17:43น.


ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด 50 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 30 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 11 ก.ย. 63 เวลา 05.00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 21.19 บาท


   - E85 ลิตรละ 17.74 บาท


   - E20 ลิตรละ 19.74 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 20.98 บาท 


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.25 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)