!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ขันน๊อตการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง

06 สิงหาคม 2563, 19:59น.


          วันนี้ (6 สิงหาคม 2563) นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รักษาการ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เรียกประชุมกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี รวมถึง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เพื่อร่วมหารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุโครงค้ำยันชั่วคราวระหว่างติดตั้งคานสำเร็จรูป เชื่อมกับเสาสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ทรุดตัวลงมาเมื่อเวลาประมาณ 01.30 น. ของวันเดียวกันนี้ โดยในเบื้องต้น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCPK ได้ชี้แจงว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ หยุดงานติดตั้งคานสถานี ที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดของโครงการโดยทันที และจะเข้าไปตรวจสอบ ทบทวนรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งในด้านเทคนิควิศวกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การควบคุมงาน และความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในขณะที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างระบบโมโนเรลเหมือนกัน และมีงานติดตั้งคานสถานีในลักษณะเดียวกันนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCYL ได้สั่งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างหยุดงานติดตั้งคานสถานีทั้งหมดแล้วเช่นกัน โดย รฟม. ได้มอบหมายให้ทั้ง 2 โครงการ ร่วมกันทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของงานก่อสร้าง เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนภาคประชาชน

           นอกจากนี้ นายกิตติกรฯ ได้เน้นย้ำให้ทั้ง 2 โครงการ มีการควบคุมงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ดำเนินการตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความประมาทขึ้นได้ ทั้งนี้ รฟม. ยังคงมั่นใจว่า การหยุดงานบางส่วนเป็นการชั่วคราวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ยังไม่กระทบกับแผนการดำเนินงานก่อสร้างโดยรวม และรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย จะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามกำหนดเดิม ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044