!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ปรับขึ้นราคา 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 7 ส.ค. 63 เวลา 05.00น.

06 สิงหาคม 2563, 17:41น.


ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มโซฮอล์ปรับขึ้นราคา 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


   - ดีเซล ลิตรละ 22.29 บาท


   - E85 ลิตรละ 18.04 บาท


   - E20 ลิตรละ 20.14 บาท


   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.38 บาท 


   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.65 บาท


(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)