!-- AdAsia Headcode -->

MEA บริจาคเงิน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี

31 กรกฎาคม 2563, 18:45น.


          นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA มอบเงินบริจาคจำนวน 473,410 บาท โดยแบ่งเป็น บริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 224,440 บาท และโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 248,970 บาท โดยมี นางปรีดา เชื้อรัตนพงศ์ กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางสมจิตต์ รามนันทน์ ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันสถาปนา MEA 1 สิงหาคม 2563 ก้าวสู่วาระปีที่ 62 อย่างมั่นคง ทันสมัย และยั่งยืน