!-- AdAsia Headcode -->

รฟม. ปิดเบี่ยงจราจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต 2 จุดก่อสร้าง

31 กรกฎาคม 2563, 18:10น.


          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการทดสอบวัดค่าความส่องสว่างชุดโคมไฟถนน (Street light for LED) บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 02.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงจราจรดังนี้

          1. วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 : บริเวณซอยพหลโยธิน 17 ถึงซอยพหลโยธิน 21 จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

          2. วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าโรงเรียนสารวิทยา ถึง หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

          3. วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 : บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ ถึง ตลาดยิ่งเจริญ จะทำการเบี่ยงช่องจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเพื่อเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 1 ช่องทาง

           การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการวัดค่าความส่องสว่างไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์รัชโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินฝั่งขาเข้า โดยให้รถที่ใช้ทางลอดแยกรัชโยธินไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธินในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 01.00 – 03.00 น.