!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้! น้ำมันกลุ่มโซฮอล์ปรับลดราคา 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 05.00น.

29 กรกฎาคม 2563, 16:51น.


     ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น  E85 ลด 20 สต./ลิตร ส้วนกลุ่มดีเซล ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้


     - ดีเซล ลิตรละ 22.59 บาท


     - E85 ลิตรละ 17.99 บาท


     - E20 ลิตรละ 20.04 บาท


     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28 บาท 


     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.55 บาท


 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)