!-- AdAsia Headcode -->

กทม.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงฯ 10 ตารางเมตรต่อคน ภายใต้โครงการ 'Green Bangkok 2030'

22 กรกฎาคม 2563, 15:06น.


     เฟซบุ๊กเพจ 'ผู้ว่าฯ อัศวิน' เผยปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียว 6.99 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนั้น กำหนดให้แต่ละเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวในอัตรา 9 ตารางเมตรต่อคน แม้ว่ากรุงเทพฯ จะยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน แต่เราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2573 กทม.จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ถึง 10 ตารางเมตรต่อคน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ GREEN BANGKOK 2030
     สำหรับ โครงการ GREEN BANGKOK 2030 เป็นการวางแผนและมองพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ไปข้างหน้าอีก 10 ปี ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละย่านจะเป็นแบบไหน พร้อมทั้งได้ทำการสำรวจพื้นที่ว่าง ที่รกร้าง และที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ และสวนป่า โดยเริ่มนำร่อง (ระยะที่ 1) แล้ว จำนวน 11 โครงการ เช่น สวนปิยะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว และที่เป็นรูปเป็นร่างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ เช่น สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ 2.5 ไร่ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนส.ค.63 ,สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบัง พื้นที่ 18 ไร่ คาดว่าจะเสร็จในเดือนก.ย.63 และสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล) เขตบางขุนเทียน พื้นที่ 37 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.64 


     กรุงเทพฯ จะเป็นเมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมดี และไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ซึ่งหากท่านยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และประสงค์จะมอบให้กทม.นำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 (ดินแดง)