!-- AdAsia Headcode -->

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนะวิธีดูยาหมดอายุ ยาเสื่อมคุณภาพ ต้องทำอย่างไร?

17 กรกฎาคม 2563, 18:23น.


  ก่อนจะกินยาสังเกตลักษณะยาก่อนทุกครั้ง เช่น ดูลักษณะเม็ดยา สี กลิ่น รส ของยาว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หากกินยาที่เสื่อมคุณภาพ นอกจากจะไม่สามารถรักษาโรคได้ ยังอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิต

   โดยมีวิธีสังเกต ว่ายาที่เราได้มาจากร้านยา เป็นยาเก่า หรือหมดอายุแล้วหรือยัง ด้วยวิธีดังนี้


   1. ยาเม็ดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ สังเกตได้จากวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลาก หรือบรรจุภัณฑ์ แต่หากยาเม็ดไม่ได้บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สามารถสังเกตได้จาก

   - ยาเม็ด : เม็ดยาเยิ้ม เม็ดแตก ชื้น บิ่น เปลี่ยนสี

   - ยาแคปซูล : เปลือกแคปซูลมักบวมโป่ง มีจุดเชื้อราขึ้น

   - ยาผงแห้ง : ผงยาจะจับตัวกันเป็นก้อนแข็ง ไม่สามารถละลายได้ ภาชนะบรรจุมีไอน้ำ หรือหยดน้ำเกาะ

   2. ยาน้ำรูปแบบต่าง ๆ นอกจากจะสามารถสังเกตดูวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากแล้ว ยังสามารถสังเกต สี กลิ่น และรส ที่เปลี่ยนไป และสามารถสังเกตได้จาก

    - ยาน้ำใส : มีตะกอนเกิดขึ้น หรือขุ่น

    - ยาน้ำแขวนตะกอน : เมื่อเขย่าขวดแรงๆ ยาจะไม่กลับมาเป็นเนื้อเดียวกัน หรือตะกอนยังเกาะติดแน่นกัน

    - อีมัลชั่น : เมื่อเขย่าจะไม่เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

   3. ยารูปแบบอื่น ๆ สามารถสังเกตได้จาก

   - ยาขี้ผึ้ง : แยกชั้น สี เนื้อสัมผัส ความหนืด เปลี่ยนไป ของเหลวออกมาเยิ้มที่ผิวหน้าของยา มีกลิ่นเหม็นหืน

   - ยาครีม : แยกชั้น สี เนื้อสัมผัส ความหนืด เปลี่ยนไป มีกลิ่นเหม็นหืน

   - ยาเจล : เนื้อเจลขุ่น ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
ที่มา: 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา