!-- AdAsia Headcode -->

พรุ่งนี้!! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด ดีเซล ขึ้น 50 สต./ลิตร ,โซฮอลล์ ขึ้น 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลวันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 05.00น.

02 กรกฎาคม 2563, 16:46น.


  ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มดีเซล ขึ้น 50 สต./ลิตร  กลุ่มโซฮอลล์ ขึ้น 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สต./ลิตร มีผลวันที่ 3 .. 2563 เวลา 05:00สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

     - ดีเซล ลิตรละ 22.19 บาท

     - E85 ลิตรละ 17.99 บาท

     - E20 ลิตรละ 20.04 บาท

     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.28 บาท 

     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.55 บาท

 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)